IS EDIS-ONE

Úvod

21. století a globalizace sebou přinesly řadu aspektů a vlivů, které ovlivňují naše rozhodování a vnímání okolí. Více než kdy jindy jsou důležité přesné informace, jejich snadné a rychlé získání, vhodná interpretace a využití. Právě správné, včasné a přesné informace zajistí, nejen společnostem, schopnost reagovat včas na změny a také je předvídat. To je v dnešní době klíčovou konkurenční výhodou. Téměř každý informační systém je schopen efektivním využíváním tyto informace v požadované kvalitě zajistit. Velmi často se však zapomíná na to, že informační systém společnosti tvoří především lidé, jejich vědomosti a schopnosti. My si to uvědomujeme a snažíme se informační systém tvořit pro jeho uživatele. Potlačení negativních vlivů a na druhou stranu vyzdvihnutí kvalit a pozitivních stránek každého uživatele je pro nás výzvou. Funkce systému jsou uzpůsobené tak, aby uživatele nesvazovaly a dávaly mu jistou volnost, ale také, tak aby zabránily nechtěným chybám a excesům. Systém nám pomáhají tvořit uživatelé a my k tomu také tak přistupujeme.
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.