Disoft s.r.o.

Úvod

Firma byla založena v roce 1993 jako dceřiná společnost firmy Dibaq a.s., čímž se stala dalším členem úspěšné světové skupiny Dibaq DIPROTEG GROUP. Od roku 2007 se zabývá distribucí, implementací a prodejem ekonomického a informačního systému EDIS-ONE. Hlavním cílem je zúročit více jak desetileté zkušenosti s vývojem informačních systémů ve společnosti Dibaq, a.s., jednoho z předních výrobců a prodejců PET FOOD na světě.

Něco z historie

Aktivity v oblasti vývoje informačního systému se započaly roku 1998, převzetím vývoje systému Rytmus pro evidenci skladů. S růstem společnosti, přibývající agendou a nutností sjednocení systémů bylo nutné rozšířit systém o další funkčnosti a moduly. Díky kvalitě a propracovanosti skladového systému bylo na čem stavět a tak se systém postupně rozvíjel až do dnešní podoby.

Současnost

Informační systém je vyvíjen a distribuován pod ochrannou známkou EDIS-ONE, která byla registrována v roce 2008. O vývoj IS se nadále stará společnost Dibaq, a.s.. Distribuce, implementace a podpora přechází právě pod nově vzniklou společnost Disoft, s.r.o. Funkčnost systému se rozrostla na více jak 25 modulů a pokrývá oblast ERP, CRM a MIS. Také počet implementací se během těchto let rozrostl na několik desítek spokojených zákazníků. Velikost firem využívajících IS EDIS-ONE je od malých až po středně velké a počet uživatelů u jednotlivých implementací se pohybuje od jednotek až po více jak 50. Oborové zaměření systému je především na společnosti působící v oblasti obchodu a výroby.

Přínosy a cíle

Pro stávající a budoucí zákazníky, partnery IS EDIS-ONE je vznik Disoft, s.r.o. příslibem zvyšování kvality poskytovaných služeb a dalším nezbytným krokem pro udržení a navázání dlouhodobé spolupráce, na které si zakládáme. Klademe důraz na seriózní a férové jednání, individuální přístup ke každému jednotlivému zákazníkovi a plné uspokojení potřeb zákazníka plynoucích ze vzájemné spolupráce. Naší snahou není rychlé rozšiřování zákaznického portfolia, ale snaha pomoci stávajícím zákazníkům využívat produkty, služby efektivním způsobem a upevnit tak vzájemnou důvěru a vztah. Systém nám pomáhá tvořit uživatel a tak k tomu také přistupujeme.
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.