Bezpečnost

Vzdálená správa

Podpora prostřednictvím vzdálené správy (databázový server) je velmi efektivním a výhodným nástrojem. Pro zajištění bezpečnosti je mezi zákazníkem a námi zřízeno VPN spojení. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí certifikátů a veškerá komunikace je šifrována.

Přístupová práva

Přístupová práva uživatelů celého systému je možné nastavit velmi podrobně z jednoho místa. Výjimkou jsou některé speciální funkce systému, kde je možné nastavit práva zvlášť (přiložené dokumenty k organizacím, plánovací uzle, nadefinovaná schémat, filtry uživatelů a další). Ke každému uživateli je možné nadefinovat kontaktní údaje, které je možné využít v tiskových sestavách, lze přiřadit razítko s podpisem a nadefinovat některé další parametry. Uživatele lze rozdělovat dle organizační struktury, aktivovat a deaktivovat jejich účty a kopírovat práva mezi jednotlivými uživateli.
Obecně lze nastavovat práva na různá nastavení systému, jednotlivé moduly, evidence a akce na nich, jednotlivé záložky evidencí a akce na nich, práva na sestavy, práva na jednotlivé číselné řady evidencí, sklady, bankovní účty, střediska a další.
Speciálním druhem práv, které je možné přidat uživatelům, je možnost editace sestav, možnost měnit zamknuté doklady (Audit), právo úplného výmazu dokladu, možnost přidělovat práva do výše práv svých (Nadřízený -> podřízenému).

SQL server

zabezpečuje transakční zpracování dat, spravuje jejich uložení a minimalizuje riziko ztráty. Před vlastním zápisem do databáze je testována jejich úplnost a správnost. Teprve po správné validaci jsou data uložena a zaregistrována. Celá operace se provede najendou. Znamená to, že pokud byl proces násilně přerušen, například při výpadku elektrické energie nebo při závadě na technickém vybavení, a nedošlo ke korektnímu ukončení operace, pak při novém startu systému se obnoví původní stav a uživatel může celou tuto operaci provést znovu. Transakce se provede vždy celá nebo vůbec. Nikdy nemůže dojít k částečnému zápisu a ztrátě konzistence dat.
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.