Úpravy systému

Legislativní změny

V případech legislativních změn zajišťujeme našim zákazníkům (v rámci podpory) dodávku nových a upravených verzí programu, pro zajištění souladu s legislativou, včetně zaškolení.

Vývoj

Systém EDIS-ONE tvoříme pro uživatele a proto je kladen důraz na neustálé zdokonalování funkčností, ovládání a zvyšování celkové ergonomie. Všechny požadavky, návrhy na zlepšení jsou zaznamenávány do našeho specializovaného systému. Na základě těchto podkladů jsou připravovány nové verze informačního systému. Před jejich uvolněním jsou důkladně testovány testovacím týmem a posléze uvolněny vybraným zákazníkům. Po důkladném prověření všech funkcí systému je finální verze uvolněna zákazníkům ostatním. Ke každé nové verzi systému je zpracován přehledný popis změn, který slouží také jako manuál.

Úpravy na přání

Řada požadavků stávajících zákazníků je možná vyřešit v rámci již stávajících funkcí systému díky univerzálnosti, variabilitě a vhodným nastavením. To přináší úsporu času a nákladů, které je nutné na případné úpravy vynaložit.
Požadavky, které nelze řešit nastavením či využitím stávajících funkcí a vyžadují programové změny, se snažíme řešit v rámci pravidelných upgrade bezplatně. Pokud se jedná o výraznější změny (nové moduly a agendy), jsou vždy dopředu domluveny podmínky realizace (termín, cena,…).
Jednotlivé úpravy jsou navrženy tak, aby byly plně integrovány, byly univerzální a nebylo nutné vytvářet různé paralelní verze. Díky tomu je naprosto eliminováno riziko nekompatibility a chybovosti, která často při zákaznických úpravách vzniká.
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.