Audit informačního systému EDIS-ONE
Auditorská firma c.k. audit, s.r.o. provedla 20.3.2009 audit informačního systému EDIS-ONE.

Výrok auditora

Podle našeho názoru moduly ekonomického informačního systému EDIS-ONE, veze 3.1., do kterých vstupují, jsou zpracovávány nebo ze kterých vystupují účetní záznamy či podklady pro vznik účetních záznamů, jsou v souladu s českými účetními předpisy. Ověřili jsme, že při správném nastavení veškerých volitelných parametrů poskytují auditavané části informačního systému správné, úplné, průkazné, srozumitelné a trvalé účetni záznamy.
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.