Možnosti tisků v systému
Systém disponuje rozsáhlými možnosti tiskových výstupů včetně jejich exportů. V základu je předpřipraveno velké množství hotových tiskových sestav, které jsou dále uživatelsky modifikovatelné. Navíc mají uživatelé možnost si vytvářet nebo definovat sestavy nové. Chování sestav je možné opět uživatelsky definovat (tisk s náhledem a bez náhledu, tisk nastavení průvodce na sestavě, tisk kontaktů na sestavy a další). U definovatelných sestav systém automaticky volí orientaci stránky a pokud se ani tak vybraná data nevejdou na stránku, je uživatel vyzván k výběru sloupců pro tisk nebo úpravu jejich šířky.

Úpravy sestav

Samozřejmostí je přímá úprava sestav přímo v systému. Uživatelé si mohou vytvářet libovolný počet uživatelských variant (kopie), upravovat jejich design, upravovat výpočty nebo měnit jazykové mutace. Dále mohou ke každé sestavě nadefinovat počet kopií, pořadí sestavy v seznamu reportů, nepoužívané sestavy skrývat, zařazovat do složek (možné uživatelsky definovat). Speciální možností je vytváření zřetězených sestav, kdy si uživatel navolí, které sestavy se mají spouštět společně a šetřit tak čas při tisku dokladů. U všech sestav je také možný hromadný tisk na základě filtru v dané evidenci.
Speciální druhem sestav jsou sestavy s možností uložení filtru průvodce sestavy a sestavy s možností definice schématu. Sestavy s možností uložení filtru jsou sestavy, které obsahují průvodce s možností upřesnění tisku. Nastavení těchto průvodců je možné ukládat a předdefinovat si tak různé varianty filtrů. Sestavy s definicí schématu jsou sestavy jednoduše definovatelné uživateli s rozsáhlými možnostmi. Uživatel si kromě standardních hodnot může vytvářet výpočtové sloupce, skupinovat, filtrovat, třídit, přizpůsobovat report svým potřebám a výsledný report vytisknout či vyexportovat pro další zpracování do MS EXCEL.

Oblíbené reporty

Každý uživatel má možnost si nejčastěji používané tiskové sestavy (reporty) předdefinovat a zařadit do oblíbených reportů. Díky tomu má tyto reporty ihned k dispozici a může si je na jedno kliknutí zobrazit.

Exporty

Jednotlivé výstupy lze exportovat do formátu MS Excel, pro jejich následné zpracování. Další podporované formáty jsou formáty MS Word, PDF, HTML, TXT.
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.